English 繁體
搜尋結果 : 177
« 上一頁 下一頁 »

產品號碼: 0213319


詳細資料

HK$ 179.00
/ 瓶
HK$ 1,020.00
/6 瓶
(HK$ 170.00 / 瓶)
HK$ 1,890.00
/12 瓶
(HK$ 157.50 / 瓶)

產品號碼: 2020013

Burgundy佔地幾百碼的範圍,卻有著數百間的葡萄園,其表現從平庸到宏偉皆有,因此,並非所有Burgundy葡萄酒都可稱作極品—─事實上,連最有經驗的葡萄酒買家都必須小心翼翼,才不會在此誤觸雷區。幸好,我們的Burgundy採購專家Robin Langton憑著他和當地酒商的老交情,隆重為您帶來這 ...
詳細資料

HK$ 309.00
HK$ 189.00
/ 瓶

產品號碼: 3700818


詳細資料

HK$ 239.00
/ 瓶
HK$ 1,362.00
/6 瓶
(HK$ 227.00 / 瓶)
HK$ 2,524.00
/12 瓶
(HK$ 210.33 / 瓶)

產品號碼: 2672818


詳細資料

HK$ 269.00
/ 瓶
HK$ 1,533.00
/6 瓶
(HK$ 255.50 / 瓶)
HK$ 2,841.00
/12 瓶
(HK$ 236.75 / 瓶)

產品號碼: 3757918


詳細資料

HK$ 309.00
/ 瓶
HK$ 1,761.00
/6 瓶
(HK$ 293.50 / 瓶)
HK$ 3,263.00
/12 瓶
(HK$ 271.92 / 瓶)

產品號碼: 2251617


詳細資料

HK$ 359.00
/ 瓶
HK$ 1,704.00
/6 瓶
(HK$ 284.00 / 瓶)
HK$ 3,157.00
/12 瓶
(HK$ 263.08 / 瓶)

產品號碼: 1594317


詳細資料

HK$ 459.00
/ 瓶
HK$ 2,616.00
/6 瓶
(HK$ 436.00 / 瓶)
HK$ 4,847.00
/12 瓶
(HK$ 403.92 / 瓶)


搜尋結果 : 177
« 上一頁 下一頁 »