English 繁體
搜尋結果 : 11015
« 上一頁 1 2 下一頁 »

產品號碼: 3836717


詳細資料

HK$ 52.00
/ 瓶
HK$ 296.00
/6 瓶
(HK$ 49.33 / 瓶)
HK$ 549.00
/12 瓶
(HK$ 45.75 / 瓶)

產品號碼: 2247119


詳細資料

HK$ 119.00
/ 瓶
HK$ 678.00
/6 瓶
(HK$ 113.00 / 瓶)
HK$ 1,257.00
/12 瓶
(HK$ 104.75 / 瓶)

產品號碼: 3397619


詳細資料

HK$ 129.00
/ 瓶
HK$ 735.00
/6 瓶
(HK$ 122.50 / 瓶)
HK$ 1,362.00
/12 瓶
(HK$ 113.50 / 瓶)

產品號碼: 2067019


詳細資料

HK$ 129.00
/ 瓶
HK$ 735.00
/6 瓶
(HK$ 122.50 / 瓶)
HK$ 1,362.00
/12 瓶
(HK$ 113.50 / 瓶)

產品號碼: 0307919


詳細資料

HK$ 139.00
/ 瓶
HK$ 792.00
/6 瓶
(HK$ 132.00 / 瓶)
HK$ 1,468.00
/12 瓶
(HK$ 122.33 / 瓶)

產品號碼: 3969719


詳細資料

HK$ 149.00
/ 瓶
HK$ 849.00
/6 瓶
(HK$ 141.50 / 瓶)
HK$ 1,573.00
/12 瓶
(HK$ 131.08 / 瓶)

產品號碼: 2465119

來自意大利特有的原生品種Verdicchio,名氣可能沒那麼響亮,但它所精釀出的平衡風味、綿密酒質令人動容,並帶有檸檬與堅果類的馥郁香氣交織;當地最知名的精華地帶為Castelli di Jesi,但最出色的陳年酒款發源地則要屬高海拔的Matelica精緻果園。這款上等白酒由大師Scipione G ...
詳細資料

HK$ 159.00
/ 瓶

產品號碼: 0019519


詳細資料

HK$ 169.00
/ 瓶
HK$ 963.00
/6 瓶
(HK$ 160.50 / 瓶)
HK$ 1,785.00
/12 瓶
(HK$ 148.75 / 瓶)

產品號碼: 0557118


詳細資料

HK$ 169.00
/ 瓶
HK$ 963.00
/6 瓶
(HK$ 160.50 / 瓶)
HK$ 1,785.00
/12 瓶
(HK$ 148.75 / 瓶)

產品號碼: 2393819


詳細資料

HK$ 179.00
/ 瓶
HK$ 1,020.00
/6 瓶
(HK$ 170.00 / 瓶)
HK$ 1,890.00
/12 瓶
(HK$ 157.50 / 瓶)


搜尋結果 : 11015
« 上一頁 1 2 下一頁 »